hájovna u Králova stolu


místo | Chřiby
projekt | 2016
autor | Ing. arch. Jindřich Nový, ing. arch. Eva Ličmanová,  ing. arch. Markéta Strnková

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed
nich.“ (Mt 18,20)

Bývalá hájovna stojí v Chřibech u cesty mezi Modrou u Velehradu a Bunčem. Osamocený komplex budov je sevřen mezi málo frekventovanou komunikací a lesní cestou. Ruiny, okolní lesy, blízký prastarý kámen Králův stůl, ticho a samota vytváří specifickou atmosféru. Revitalizace areálu přinese místu nový život. Pro arcibiskupské gymnázium vytvoříme společenské centrum soustředěné kolem duchovního středu. Areál tvoří tři objekty uspořádané tak, aby mezi sebou uzavřely prostor nádvoří. V ose prostoru nádvoří je kaple. Nepříliš veliká stavba působí díky své jednoduché kubické hmotě dominantně. Budiž postavena z materiálu získaného z původních staveb. Vlevo od kaple je ubytovací objekt se společenskou částí a zázemím, vpravo je otevřená „stodola“. Aktivity z jednotlivých objektů se vylévají do nádvoří, které se stává polyfunkčním společenským centrem. Může být využíváno pro aktivity ryze profánní, i pro venkovní mše. Při příjezdu směrem od Bunče se nám odkryje frontální pohled na hlavní budovu a při průjezdu se bude postupně odkrývat vystrčená kamenná část objektu stodoly a vnitřní nádvoří. Při příjezdu od Modré bude hlavní objekt ukrytý za stodolou a opět se bude ve druhém plánu postupně objevovat. Tvarosloví a materiálové řešení objektů vychází z regionálního kontextu. Důležité je měřítko staveb. Cílem bylo dosáhnout u profánních objektů co nejvíce drobného lidského měřítka. Proto jsou tyto objekty přes jejich rozdílné využití a absolutní rozměry sjednoceny stejnou úrovní okapu ve výšce 2,4m. Takto vzniká příjemný nízký parter – loubí vnitřního náměstí. Materiály jsou zvolené co nejvíce přírodní. Objekty budou přirozeně stárnout a budou působit jako by tam stály odjakživa. Struktura materiálů bude také pomáhat dotvářet měřítko objektů.

„Příbytku člověka, jak by bylo možné založit tě na rozumové úvaze? Kdo by tě mohl vybudovat cestou logiky? Existuješ i neexistuješ, jsi i nejsi. Jsi složen z různorodých látek, ale kdo tě chce poznat, musí tě objevit, jako kdyby chtěl člověk poznat svůj dům, a proto by ho zboural. Zbude mu hromada kamení, cihel a tašek, ale ten chládek, ticho a soukromí, které v nich nacházel, už nenajde a nebude vědět, co si s tou hromadou cihel a kamení a tašek pocit, neboť tu bude chybět objevitelský duch, který jim vládl, srdce a duše stavitele. Neboť kameni chybí srdce a duše člověka.“ (A. de Saint-Exupéry: Citadela)