interiér prodejny ve Valmezu


místo | Valašské Meziříčí
realizace | 2010 - 2012
projekt | 2010
autor | Ing. arch. Jindřich Nový, BcA. Michal Babic

Návrh interiéru obchodu s výpočetní technikou se postupem času rozrostl v návrh interiéru celého domu. Nesourodé požadavky na prezentaci a skladování zboží jsme integrovali do prodejní a servisní části. Vše je mnohoúhelníkovém prostoru prodejny koncentrováno do dvou kompaktních objemů - nízkého prodejního pultu a k němu kolmého kvádru s policemi zavěšeného ze stropu. Vzniká tak přehledný otevřený prostor. Regálová stěna za prodejním pultem volně odděluje prodejní a servisní část. Použité materiály jsou z velké části konstrukční, bez omítek a podhledů, co nejvíce ponechány ve své vlastní struktuře. Místy jsou akcentovány výraznými barvami. Jsou tak například přiznané rozvody elektroinstalací - tištěné spoje. Pouze ve druhém podlaží jsme si dovolili použít dřevěný obklad, který svým umístěním zpřehlednuje orientaci na chodbě a umožnil použít čistý detail dveří a zárubní na straně vstupů do jednotlivých kanceláří.