rodinný dům na Přílukách II


místo | Zlín - Příluky
realizace | 2009 - 2011
projekt | 2009
autor | ing. arch. Jindřich Nový, BcA. Michal Babic

Rodinný dům se nachází v lokalitě nově vznikajícího individuálního bydlení na okraji Zlínského intravilánu. Svažitý pozemek se na první pohled nezdál příliš atraktivní. Má sice jižní orientací, ale severní a východní hranou přiléhá k obslužné komunikace a od západu je definován výrazným terénním zlomem s koridorem vzrostlé zeleně. Regulační podmínky dané lokality, které jsme již dříve zpracovávali, umožňují osadit stavební čáru objektu 2 m od hrany komunikace s podmínkou vytvoření venkovního parkovacího stání na pozemku. Koncepční řešení domu vychází ze specifických požadavků místa. Situace pozemku vybízela vytvořit jednopodlažní dům do půdorysného tvaru L, který se svými obytnými místnostmi otevírá do soukromého dvora a zároveň tvoří jasně definovaný nárožní uliční prostor. Vzniká tak čtvercová intimní zahrada vymezená domem a masou zeleně. Sklon komunikací a přilehlého terénu objekt postupně přisypává, v místě křižovatky je atika z uliční strany 1600 mm nad terénem. Z uliční fronty je tedy dům vnímán jako zděný plot.