rodinný dům v Pozlovicích


místo | Pozlovice u Luhačovic
v realizaci

projekt | 2010 - 2013
autor | Ing. arch. Jindřich Nový, Michal Babic

Koncepce domu je odvislá od komplikovaného svažitého pozemku a možnosti dopravního napojení. Jeho forma vychází z potřeby co nejvíce minimalizovat zemní práce, další podlaží zvětšují svojí plochu pomocí konzol vyložených ze základního kubusu. Zároveň jsou vyložení a výhledy cíleně orientovány východně na centrum obce s kostelem, respektive jižně do zahrady s ovocným sadem a vyhýbají se blízkému sousednímu objektu. Pod jižní konzolou vzniká krytá venkovní terasa, které se tak dostává i západního světla. Z uličního pohledu je třípodlažní hmota přetnuta pásem zeleně v úrovni nad podzemním podlažím tak, aby do ulice objekt získal drobnější měřítko. Centrem domu je dvojpodlažní prostor jídelny s horním přisvětlením čtyřmi rohovými světlíky.